Allart Lakke

Allart Lakke

Archipelago, a Kleptocracy

Het werk van Allart Lakke (° 1961, Zeist, Nl) zou men kunnen zien als een poging om de grammatica van de verbeelding te verbeelden. Lakke manifesteert in al zijn werk een aandrang om te zoeken tussen de regels ofwel, als het om beelden gaat, naar 'de beelden tussen de beelden'. Het zoeken naar en zichtbaar maken van een syntaxis, een onzichtbaar skelet waaromheen het vlees van de bestaande beelden zich voegt, is wat richting geeft aan al het werk van Allart Lakke. De consequentie daarvan is, dat zijn werk ook vaak daadwerkelijk oogt als een skelet: elementair, sober, maar altijd helder - en daardoor esthetisch.

Vanaf 1986 ontwikkelt Lakke, naast zijn plastische werk, een tekensysteem bestaande uit een grote reeks zorgvuldig bijeengebrachte pictogrammen. Ze zijn afkomstig uit heden en verleden, uit verre landen en van dichtbij. Het pictografisch systeem unificeert de meest uiteengelegen beeldtalen: van indiaanse rotstekeningen tot de logo's van moderne multinationals. De pictogrammen zijn zodanig gestileerd, dat ze, als waren het lettertekens, binnen één tekening kunnen worden genoteerd. Het systeem maakt het mogelijk om voorstellingen uit zeer uiteenlopende culturen met elkaar te vergelijken en te analyseren - en aldus dichter bij de 'beelden tussen de beelden' te komen.
Sinds 1997 ontwikkelt Lakke een serie kaarten, op het overzicht Archipelago genaamd. Inhoudelijk lijken de kaarten een vreemd vervolg op de traditie van de Mappa Mundi, zoals die gangbaar was in de Middeleeuwen. Dergelijke kaarten vormden een wereldbeeld en vermengden eveneens realiteit en mythe, destijds de christelijke. Het centrum van zulke Mappa Mundi is dan ook Jeruzalem, de belangrijkste plaats in het Christendom.
Het verschil met de Mappa Mundi is dat Lakke zowel de realiteit als de mythe creëert of manipuleert en een beperkte probleemstelling hanteert, die van een kleptocratie onder een Censor. Overigens als onderwerp inhoudelijk beperkt, maar omvangrijk in uitwerking.
Vormelijk werkt Lakke in het kielzog van de renaissancist Ortelius, de vader van de atlas.

De oorsprong van de hier afgebeelde set Archipelago kaarten is obscuur. Vanaf 1986 werkte Lakke namelijk aan het bijeen brengen van de grote hoeveelheid tekens, waaruit de afbeeldingen voornamelijk zijn opgebouwd. Destijds ontstond vaag de notie van een laag of fluidum, waarbinnen deze tekens onderling inhoud vormden. Die laag werd vervolgens grotendeels ontgonnen.
De toepassing van de kennis, die zich hieruit ontwikkelde, gegoten in de vorm van cartografie, begon effectief in 1996. De noodzaak van een ‘eigen’ landschap, een beperkt wereldbeeld, een Mappa Mundi, ontsproot toen uit de operaties van het Officium Censorum, hieronder verder toegelicht.
Om te voorkomen dat hij zou verdwalen zette hij zijn oorspronkelijke tekens als bakens in het landschap om van daaruit de betekenis te ontsluiten. De tekens in verband vertonen immers een innerlijke grammatika, die een mythisch landschap bloot legt. Die ontsluiting is omslachtig en tijdrovend, maar is als methode bruikbaar. Door inhoudelijk de onderlinge verbanden en groepen tekens, voorzichtig te mengen met fotografie van de boven beschreven operaties, kregen de kaarten hun uiteindelijke vorm.

De serie kaarten, op het overzicht Archipelago, a Kleptocracy, genaamd, is voor het eerst serieus overzichtelijk geopenbaard in 1997. De beide rentmeesters van het Officium Censorum, het bureau van de Censor, hebben die openbaring in functie bijgewoond. Zij zijn degenen die destijds de puntmutsenplaag benoemden en de kleptocratie onder een Censor op Archipelago deden ontstaan.
Het in potlood op kalkpapier afgebeelde en beletterde landschap fungeerde als de achtergrond, of herkomstplaats van de vervreemdende operaties van het Officium Censorum. Met name Plesio nam een centrale plaats in.
De serie kaarten is opnieuw herwerkt, ingekleurd en aanzienlijk inhoudelijk gegroeid en uitgebreid in 2006-2007. Na alle tekens vanaf het jaar 2000 tot 2006 gevectoriseerd te hebben, konden de kaarten naar het voorbeeld van grote, handgemaakte unica één op één worden samengesteld in hun uiteindelijk vorm, de printversie in oplage van 2008.

Het culminatiepunt en oorspronkelijke doel van het Officium Censorum was de operatie ‘Wonderen om niet’ in 1997. Vanaf 1993 tot 2000 werkte Lakke intensief samen met Onno Schilstra, in o.a. het Officium Censorum, met dus censuur als ons onderwerp. Hun rollen bestonden uit verschillende alter-ego’s, die handelingen verrichtten in zorgvuldig door hen omschreven en vormgegeven scenografie. Hierdoor plaatste zich de fantasie, in de vorm van de operatie, in de werkelijkheid, zonder in achtneming van die realiteit. Feitelijk is de afbeelding, de tekening van Archipelago, a Kleptocracy, opgetuigd met de fotografie van die operaties, zoals die door het Officium Censorum werden uitgevoerd in de periode 1993-1997. Het realisme van de fotografie wil het geheel van de cartografie een verhoogd werkelijkheidsgehalte geven.
Deze operaties speelden zich dus zogezegd af op Archipelago, respectievelijk de eilanden Plesio, TyranX, de Apatoï en de Vulcans. Allerlei figuren ontwikkelden zich zoals de Censor, puntmutsen, kompelarij, Dramm en Wodan, civielen, Kokopilau en talloze anderen bevolken de Archipelago.

Waarschijnlijk hebben velen van u deze eilanden nooit bezocht en dus zijn in eerste instantie de kaarten onbegrijpelijk, maar ter verontschuldiging geeft Lakke aan dat kaarten per definitie moeten worden gelezen en dat vraagt tijd.

Tegelijkertijd met de kaarten groeide op een zijtak het verhaal, ‘In de ban van de Censor’, waarin een persoon doorheen Archipelago reist, ten tijde van de Kleptocracy en de overheersende activiteit van het Officium Censorum. De eerste onbeholpen versie van dat soort reisverslag dateert uit de kunstenaar zijn jeugd, de laatste versie is van 2009. ‘In de ban van de censor’ is het destillaat van de inspanningen, waarbij het vehikel, de cartografie is.

Allart Lakke, verklarende woordenlijst Archipelago, a Cleptocracy | In de ban van de Censor.

 • aHlamn.
  Een tovenaar-rattenvanger. Zeventienjarige hoofdpersoon in ‘In de ban van de Censor.’ In opleiding bij de onovertroffen Stoffengast in de buurt van de Stad. Door een ongelukkig geloof bij het uitvoeren van zijn werk als rattenvanger in het Rijk onder de Censor beland.
  Zie ook Kokopilau.
 • Ali Ghieri.
  Ook wel Ali afgekort. Beweeglijke geest ten tijde van de macht van de Censor over het Rijk, gediplomeerd gids voor de Geestgronden en het Dromatorium.
  Zie ook Geestgronden en Dromatorium.
 • Andere wereld.
  Mythisch landschap. Getuigenis van een andere werkelijkheid. Voorbij de Dubbele Deur. Kennis over de andere wereld verkrijgt men bijvoorbeeld door het verslag van een getuige. Een getuigenis van iemand die rechtstreeks in de andere wereld verbleef. Getuigenis van Goelag of KZ. Mogelijk ook in psychiatrische patiënten. Mogelijk kortstondige, eigen ervaring, zie Transformaties.
  Andere wereld, mythisch landschap is het complete grondgebied weergegeven op de cartografie van Archipelago.
  Zie ook Dubbele Deur, Mythisch Landschap en Archipelago.
 • Antropoïde. Menssoortachtige.
  Zie ook Atlantide.
 • Anima.
  Ziel. Levensgeest. Essentie. Kracht of bezieling van dode materie.
  Schoongemaakt teken heeft anima. Ziel van een teken bepaalt de kracht.
  Zie ook Krachtstof.
 • Anus Mundi.
  Getuigenis door Wieslaw Kielar over Auschwitz. Het aarsgat van de wereld.
  Zie ook Andere Wereld, Auschwitz, Getuigen, Transformaties
 • Apatoi.
  Zie kaart van de eilandengroep, de Apatoi van Archipelago. De eilanden zijn landschappelijk behoorlijk verschillend. De oorspronkelijke, vreedzame bewoners waren Atlantiden, een antropoïde soort. Vijf verschillende stammen bleken te onderscheiden. Op het grootste gebied, de eilanden High Priest en Temple leefde de gele stam. Big Man werd bevolkt door de zwarte stam. De rode stam leefde op het langgerekte eiland Shamen en op Elder leefden de lichtblauwe en de bruine stammen samen.
  Grote delen van de Apatoi waren veroverd door de kompelarij van het O.C. en vele ‘geoogste’ Atlantiden waren als puntmutsjes onderworpen aan MayMayGwayShi. De kleine Atlantiden werden in operaties geoogst en als puntmuts te werk gesteld.
  Een uitgewerkte schets bestaat voor een kaart van de grote slag van Vijf Stammen, bij de verovering door de kompelarij van grote delen van de eilanden High Priest en Temple.
  Na de destructie van de eilanden van TyranX door de krachtstofwinning, waren de Atlantiden van de Apatoi het slachtoffer van grootscheepse roof van hun goederen en waren. ‘Waar veel van is daar is de krachtstof’ was het principe van de krachtstofwinning.
  De vijf stammen kenden allen een uitzonderlijke identiteit in hun onderscheiden culturen. Naast en mogelijk door het landschap verschilden hun huizen- en scheepsbouw, kledij, wapens en rituelen. Die identiteit werd hen ontnomen in de onderwerping als puntmutsje aan MayMayGwayShi evenals hun cultuurgoederen, die massaal afgevoerd werden naar de Krachtstofcentrale.
  Zie ook Atlantiden en Krachtstof.
 • Archipelago.
  Zie kaart A Cleptocracy. Een kleptokratie. De andere wereld, waarin het Rijk onder de Censor ontstond. Cartografisch door de Kaartengast uitgewerkt in een set van zes kaarten, gepubliceerd 2008.
  Zie de overzichtskaart van de gehele groep eilanden van de gehele Archipelago, waaronder het vasteland van Archipelago, in verhouding tot de ligging van de eilanden Plesio, de Apatoi, TyranX en de Vulcans.
 • Architectuur van de destructie.
  De vormgeving van de vernietiging, het decor (zo genoemd vanwege de tweedehandservaring). Het individuele is verdwenen in het massale van het slachtveld/slagveld. Onwerkelijk.
  Zie ook Mythisch landschap
 • Atlantide.
  Oorspronkelijke bewoners van de Apatoi. Antropoïde; mensensoortachtige. Communiceerde onderling telepathisch. Maximaal vijf voet hoog wezen met metallic huid in vijf verschillende kleurstammen; geel, zwart, rood, bruin en lichtblauw. Die stammen hadden duidelijk onderscheiden culturen ontwikkeld.
  De Atlantide had geen mond en een ovaal, ei vormig hoofdje met grote ronde ogen. Ademen en voeding geschiedde door kieuwen onderaan het middenrif. Derhalve moest de Atlantide regelmatig in zeewater baden. Een gezonde en verse Atlantide, opgeladen zogezegd, kon moeiteloos twaalf uur zonder baden. De Atlantide had gedeeltelijk loshangend spierweefsel bij de bovenbenen. De vrouwtjes hadden grote borsten op magere ribben en over het algemeen ziet de Atlantide er bevreemdend uit. De uitdrukking van de ogen was meestal dommig of meewarig, soms angstig. Op bepaalde ‘mis’handelingen konden de Atlantide ongemeen fel reageren. Zie Taboe.
  De achterpoten hadden drietenige nagels als de klauw van een beer. Bovenop het schedeltje was een blaasgat vergelijkbaar aan dat van dolfijnen, en de creaturen waren geweldige zwemmers en konden lang onder water blijven. Hun benen bleken uitzonderlijk sterk, terwijl hun armkracht navenant minder was.
  De religies van de vijf kleurstammen identificeerden zich met vijf mythische dieren, die alle eieren leggen, geel-slang, zwart-spin, rood-arend, bruin-vlieg, lichtblauw- schildpad. Hun religieuze overtuiging was uitgewerkt rond die eieren in het ritme van de bijbehorende seizoenen. Jaarlijkse rituelen van paring tot leg. en het uitkomen van de eieren.
  Gevangen of geoogst door de Kompelarij werd de Atlantide de puntmuts gezet en onderworpen aan MayMayGwayShi.
  Zie ook Apatoi, Puntmuts, Taboe.
 • Atlantis. Wijdverbreide, utopische fantasie van oorsprong van Plato. Andere wereld.
 • Autist. Kees Momma. Adolf Wölfli. ‘Rainman’ door Dustin Hofmann. Bepaalde filters ontbreken, waardoor het individu anders waarneemt, soms gedetailleerder of verstoord. Beperking van communicatie. Mogelijk voorbij de Dubbele Deur waarnemend.
  Zie ook Dubbele Deur.
 • Auschwitz. Concentratiekamp/Vernichtungslager in Tweede Wereldoorlog.Om Auschwitz te voelen moet men voorbij het taboe, voorbij de verboden en in de neurose treden. Auschwitz ligt voorbij de Dubbele Deur, alleen te betreden door getuigenis. Zie ook Mythisch landschap, Anus Mundi, Primo Levi, Getuigen.
 • Axis Mundi. Ash, de wereldboom. Spiritueel, geestelijk centrum van de aarde. Shamanisme, Ash, boom waaraan de zielen voor de geboorte hangen. As of spil waarom de aarde draait. Via de Chakra te beklimmen. Yggdrasil in Germaanse mythologie. Bevindt zich in Mythisch landschap. De Buutplaats. Dubbele Deur in het geval van weergave als Labyrint. Plek van transformatie. Tegenovergesteld aan Anus Mundi.
  Zie ook Labyrint en Zielig Woud.
 • Bron. Levenselixer. Krachtstof. Kokopilau, als vrijgezellenmachine, zelfbevruchtend. Steen der wijzen en anima. Krachtstofwinning in het grondgat. Wensput/offer. Gave. Overgave. Geloofsstructuur.
  Voorbij de dubbele deur, de getuigenis.
  Welbepaalde personen. Tolkien, Primo Levi, Adolf Wölfli, Shalamov en Ishmael.
  Zie ook Inspiratiebronnen, Getuigen.
 • Burden as big as the blessing. De last zo zwaar als de gift. Uitspraak over creativiteit
 • Capitolazione et Trionfo.
  Overgave is overwinning. Religieuze overtuiging. De kreet van de kompels, waarmee de oranje beeltenis van MayMayGwayShi opgeheven wordt. Opschrift in neon letters boven de MayMayGwayShi-beelden van de puntmutskampen doorheen het Rijk onder de Censor.
  Zie ook MayMayGwayShi.
 • Citalopram. Het doodskopmotje uit het Zielig Woud, metgezel van aHlamn. Naam van psychiatrisch geneesmiddel.
 • Charon of Gorgon, de mythologische figuur die de oversteek van de Styx met de dode zielen naar Hades maakt. Veerman.
 • Censuur.
  Onderwerp werk in de periode 1993-1997. Het moedwillig onderdrukken van informatie, door individuele beperking, of door onderdrukking van de vrijheid van drukpers, van gesproken of geschreven woord of uitsluiting van de andere openbare media, middels bijvoorbeeld beeldverbod. Verwantschap met propaganda. Zie Officium Censorum.
 • Censor,  de.
  P. Ercolano, H.T. Censor van het Officium Censorum. Ook de Stem genaamd. Gedurende het Rijk onder de Censor, de vermoedde machthebber. Regerend door de Stem van de Censor. Dramm Chaupelc en Wodan H. Lyra luisterden naar boodschappen uitgesproken door hun Censor, de Stem. De uitwerking van de boodschappen van de Stem gebeurde in operaties.
  Zie ook de Stem, P. Ercolano.
 • Centrale, de.
  Zie Krachtstofcentrale.
 • Cerberus. (kerberos- ker berethrou, boze geest van de diepte) Hellehond, bewaakt de poort van de onderwereld. Driekoppig. Verbeeld door de Nachtmerrie, hondenkop op paardenlichaam. hondenkop Anubis.
 • Civielen.
  Term in gebruik bij de kompelarij. Duidt de ‘vrije’ burgerbevolking in het Rijk onder de Censor, waarvan de grootste groep gehuisvest was op westelijk Plesio. Sociaal uit allerlei hogere beroepsgroepen samengesteld. Bovenmodaal, hogeropgeleiden en beter gesitueerden. Soms beroepshalve werkzaam in functie van de operaties van de Censor, zoals de ingenieurs voor de T-Ford, de Kaartengast in het Instituut, de clowns in hun optredens. Maar civielen waren allen ongelovig in de krachtstof en MayMayGwayShi en derhalve geen kompel.
  Zie ook Plesio.
 • Clown. Archetype van de mens. Oorspronkelijke mens. Zot. Tragisch. Vertoont absurd gedrag als spiegel van ons redelijk wereldbeeld, ter bevestiging van die rede. Minimal Survivor. Nomade. Monade. Trickster. Joker. Nar. Zot. Scarecrow. Is een getuige uit het mythisch landschap, een andere wereld. Bevindt zich mogelijk voorbij de Dubbele Deur.
 • Collectief geheugen. De gedachten die ervaringen verklaren in mythische proporties. De bron van mythisch denken, dromen en het visioen? Jung. ‘The Hero with a thousand faces’ van Campbell. Patroon van de mythe. Verklaring van overeenkomst in getuigenissen?
  Zie ook Chomsky, Naom.
 • Chomsky, Naom. Taalwetenschapper van de theorie "transformationele grammatica" dat er een soort blauwdruk in de hersens aanwezig moeten zijn, waar de taalstructuur in past.
 • Concentratiekamp/het Lager. Vernietigingskampen in het Derde Rijk. Dodenfabriek. KZ. Slave labourkampen in de Goelag Archipel. Belangrijk verschil tussen slave labour camp en het Vernichtungslager. Zie Shalamov. Primo Levi.
 • Considerate la vostre semenza. Quote van Dante.
 • D-Blok.
  Kompelarij die operatief door hun Honderdeneen trouw verschuldigd waren aan D-Dramm. Zie Kompelarij.
 • Decor. Het landschap is als een decor. Vanwege de ervaring uit tweede hand en de zuivering van de tekens. Abstract.
 • Dionysos. Tweemaal geborene of het kind van de dubbele deur genoemd. Kreupele god. Wedergeboorte. Osiris. Cultus. Orgiastische riten. ‘Ektasis’, extase, het buiten zichzelf treden en ‘enthousiasmos’, de vervuldheid van god. Vruchtbaarheid, god van de wijn. Prefiguratie van de christus.
 • Dithyrambos (him of the double door). Mythologische figuur. Synoniem voor Dionysos. Osiris. In stukken gehakt en wederopstanding. Door wederopstanding boodschapper uit de godenwereld. Ook oorsprong van de christusmythe. Shamanistische trekken. Vergelijk transformatie van de beer.
  Zie ook de Dubbele Deur.
 • Dode Rijk, Het. Gebied gelegen op vasteland van Archipelago. Vallei, ogenschijnlijk gevuld met restanten van menselijke lichamen. Afgesloten aan de ene zijde door de berg V.T., Voltooide Tijd en aan de andere zijde door een enkel naar buiten openslaande poort. Ten tijde van de macht van de Censor werd geprobeerd een Rechte Weg door het Dode Rijk aan te leggen.
 • Do ut des. ‘Ik geef opdat gij geven zult’.
 • Draak 1. Der Drache. Bewaakt een schat, kan de krachtstofbron zijn. Uit verschillende wezens samengesteld on-dier. Oorsprong vondsten van gebeente van de dinosauri in China en Noord Amerika gemengd met idee van monster onder het bed. Summum van angst. Vuur, kracht, sluw. Geheimen. Speciaal soort spraak, soms een spell.
 • Draak 2. Volks gezang van een goedkoop, maar meeslepend sentiment. Van toepassing op Heidira.
  Zie ook Heidira.
 • Dramm Chaupelc/Wodan H. Lyra. De twee Rentmeesters van Officium Censorum, periode 1994-1997. De blonde Dramm stond bekend als het perfide brein en de donkere Wodan als de ziedende kracht. Over de herkomst van de heren is weinig bekend.
  De beide, illustere Rentmeesters deelden de macht broederlijk gedurende het Rijk onder de Censor. De Krachtstofcentrale was hun machtscentrum en P. Ercolano, de Stem hun wonder. De kompelarij diende onder hun gezag. De grootte van de kompelarij is onduidelijk. Van de Honderdenéén´s waren er naar schatting minstens zestig, maar hoeveel Honderdenéén’s er uiteindelijk exact waren, is onbekend. Desondanks is zeker dat de kompelarij meerdere duizenden heeft gecorrumpeerd, vooral onder de bevolking van TyranX maar eveneens van Plesio.
  Zie ook Krachtstofcentrale, Krachtstof en Kompelarij, P. Ercolano.
 • Dromatorium, het. De plek waar de geesten rusten of therapeutisch behandeld worden. Wolken of boomkruinachtige gebouwen, gelegen op een immens grote vierkante marmeren plaat. Afleiding. De architecturale omgeving waar de geesten herboren worden of inzichtelijkheid verwerven. Zalencomplex van operette, ballet en theaterpodia met orkestbakken, waar de premières plaatsvinden. De Voordroomster en de ovalen zaal met het Onding. Verantwoordelijke voor de technische dienst is een man van middelbare leeftijd, Em-Vé-Em genaamd.
  Zie ook Em-Vé-Em.
 • Dubbele Deur, de.
  De 'dubbele deur', bijvoorbeeld in de vorm van een persoon zoals Dithyrambos (him of the double door, Dyonisos), is een opening naar de andere wereld, bijvoorbeeld naar die van de 'goden', de onder- of bovenwereld of het mythisch landschap. Psychopomp. Shamanisme. De toegang tot die andere wereld kan het epileptisch insult zijn of de uittreding in extase of schizofrenie? Psychose, uittreding, drugs, hallucinatie, visoenen, dromen en nachtmerries. Vrije val, epileptisch insult, trance, narcose, maar het landschap kan ook uit extreme onderdrukking, angst voort komen. De transformatie van nomade naar monade. De dubbele deur zelf veroorzaakt mogelijk transformatie. Het zijn bewustzijnstoestanden waarin het mythisch landschap zichtbaar en soms betreedbaar wordt. De waarneming wordt echter verstoord door de verwarring van de abnormale bewustzijnstoestand. De ‘werkelijkheid’ wordt ervaren als een ‘andere’ wereld. In de gemoedstoestand, mogelijk chaotisch, is verstoring van een abstracte aard, soort schema’s, patronen, Tohuwabohu of Illud Tempus. Zie Entoptic phenomena. Ruis of 'white noise'. Scherm of fluidum. Vervorming. Duik van de walvis of doodsangst. Vrije val. Grijs. Ovaal. Nimbus. Uittrekken van de handschoen, binnenstebuiten. Voorbeelden van de Dubbele Deur:
  Letterlijk. Drieluik Dierck Bouts Heilige Erasmus.
  Fysiek. Hellepoort van Rodin.
  ‘Dubbele deur’, rue Larrey 1927 van Marcel Duchamp.
  Mythisch. Kiefer ‘Resurrexit’ 1973.
  Praktisch. ‘Die Wendung’ 1988 van Thomas Huber.
  De nimbus, ‘De Dubbele Deur’, Allart L. , nickname; 1991, collectie Lakenhal.
  Het vrijhangende, witte drieluik nickname ‘Het Joodse Bruidje’, Onno S./Allart L., 1999, collectie Lakenhal.
  Zie ook Dithyrambos, Transformatie en Getuigen.
 • Duik van de Walvis. Moment van geestelijke verdieping. Dubbele Deur.
  Zie ook Fons et Origo en Walvis.
 • Em-Ve-Em.
  Ook MVM genoemd. De kale man van middelbare leeftijd, die verantwoordelijk is voor de technische dienst in het Dromatorium. Eveneens oorzakelijk in de uiteindelijke opstand tegen de Censor. Verantwoordelijk voor de technische ondersteuning van de Kaartengast.
 • Entoptic phenomena.
  Tekens in abstracte en geometrische patronen ten gevolge van een verandering in bewustzijn. Grid, parallel lines, dots, zigzag lines, curves, meanders. Zie de Dubbele Deur.
 • Ercolano, P.
  H.T. Censor Officium Censorum. De centrale figuur van de macht van het Rijk. Een mythische identiteit, die middels de Stem zijn boodschappen doorgaf aan de Rentmeesters. Ondanks zijn fysieke afwezigheid, bestaan een serie portretten, waaronder postzegels, twee pasfoto’s van verschillende leeftijd en een schilderij door de Hongaarse R. Zsaki. Vermoedelijk papieren, samengesteld personage, een bedenksel van de Rentmeesters, Dramm Chaupelc en Wodan H. Lyra.
  P. Ercolano, percoleren, filteren. Zie Censor. Filters.
 • Eskimo. Leven op de Noordpool in de situatie van Minimal Survivor. Inuit.
 • Filters.
  Bijvoorbeeld visuele filters, die de waarneming beïnvloeden. Abstractie. Het alfabet. Schoonheid. Gulden snede. Patronen. Kleur. 3D. Het silhouet. Schaduw. Symbolen en tekens. Cartografie, schematische afbeelding; Monopoly, statistiek, organogram enz. Bij autisme andere waarneming door het ontbreken van filters.
  De filters worden toegepast bij de zuivering van het teken. Het paradoxale van het censureren.
  De getuigen zijn eveneens filters, de getuigen zijn voorbij of lichamelijk zelf, de Dubbele Deur geweest en gezuiverd? in de getuigenis. Zangeres zonder Naam.
  Louterende werking kunstwerk. Zie Getuigen.
 • Fons et Origo. Duik naar de oorsprong. Gilgamesh die een plant opduikt waarmee het eeuwige leven wordt bereikt. Levenselixer. Bron. Duik van de walvis. Door de ovalen, nimbus wateroppervlak. Herboren. Getuigen ondergaan die duik als een dubbele deur. Jonas. Raven.
 • Gadver. Grote pad die Charon vergezelt bij de oversteek. Spraakgebrek. Zie Charon.
 • Galg. Hijskraan.
 • Geestgronden. Onduidelijk afgebakend gebied gesitueerd op het vasteland van Archipelago. Nadrukkelijk alleen bereisbaar met een gids. Wilde nachtmerries leven daar.
 • Getuigen.
  Bronnen. De geraadpleegde verslagen. De getuige vertelt van een andere wereld, die hier is en nu. De ervaring van de getuige is buitenproportioneel. Ongeloofwaardig. Mythisch. Bijvoorbeeld; Primo Levi, Ossip Mandelstam, Varlam Shalamov, Wieslaw Kielar. Adolf Wölfli. Ishmael.
  Shamanen. Tolk. Profetie. De getuige is ofwel in de situatie van Minimal Survivor, voorbij de Dubbele Deur (geweest) of heeft kennis van de werking ervan of is zelf een Dubbele Deur.
  Opmerkelijk is in dit verband het eiland Witness, dat deel uitmaakt van de groep Vulcans.
  Zie Andere Wereld, de Dubbele Deur, Vulcans.
 • Golem. Kunstmens van klei, tot leven gebracht door het uitspreken van de godsnaam. De Golem lijkt een mudhead of clown, in de zin van absurde afspiegeling van de mens. Frankenstein. Adamah, hebreeuws, ‘Rode modder’, de aarde waaruit de eerste mens is gemaakt. Zie Mudhead.
 • Goelag. Andere wereld. Concentratiekampen in voormalige USSR. Getuige Varlam Shalamov. Zie Mythisch landschap.
 • Grardna von Schlei. Vrouwelijke Kompelaar, de superieure Honderdenéén’s van de Kompelarij. Diende in het fanatieke sextet, de compleet vrouwelijke lijfwacht van de Rentmeesters Dramm Chaupelc en Wodan H. Lyra. Rang van Opperhonderd tijdens de slag van de Vijf Stammen op Apatoï.
  Zie Kompelarij en Rentmeesters.
 • Greif. Fabelwezen. Griffioen. Draakachtig, adelaar en leeuw. Roofzuchtige vogel. (langeafstands bommenwerper Henkell HE 177)
 • Grondgat.
  Gewijde plek voor krachtstofwinning. Massagraf, waar de lijken van dieren schoon rotten. Offer en vuur.
  Verwant v.h. de Fundatie; Bottenkistje Greif.
 • Haftling. Slaaf in het concentratiekamp, situatie van de monade, dus minimal survivor.
 • Heidira. Vamp. Zangeres/danseres in Luxuria. Op latere leeftijd vuurtorenwachtster op Plesio, bij MMGS haven. Ongehuwde moeder van een invalide jongen, Haida genaamd.
 • Hendrix, Jimi. Legendarische gitarist. Lokroep. Kokopilau.
 • Hermes. Heraut van Hades. Boodschapper onderwereld. Vergelijkbaar aan Thoth en Anubis. Oplichter en leugenaar.
 • Hephaistos. Grieks. Romeins, Vulcanus. Kreupele smid in Griekse/Romeinse mythologie. Eerste kunstenaar. Werkt onder in de vulkaan.
  Horrelvoet als betaling voor kunde, wijd verbreid bestaan van de manke smid. Kan niet vluchten. Vergelijkbaar aan Kokopilau. Himmelstrasse. Het stuk weg in het Lager dat naar de gaskamers leidde. Der Schlauch in Sobibor. Boulevard des Misères in Westerbork. Holocaust. Shoah. Koude woorden van verwoestende kracht.
 • Honingdruppelaar.
  Uit de nok van het gebeeldenstormde gebouw hangende zeef.
 • Honderdenéén. Rang in Kompelarij, de Honderdenéén, zonder uitzondering vrouwelijke kompels, die operatief rechtstreeks met een van beide Rentmeesters, Dramm Chaupelc of Wodan H. Lyra, in contact staan.
 • Hopi. Pueblo-indianenvolk in zuidwest Amerika. Naam betekent vredig volk. De Hopi zien zichzelf als belast met het onderhouden van het evenwicht tussen de boven- en de onderwerelden. De continuïteit van het leven op aarde wordt door series uitgebreide rituelen gehandhaafd. Oorsprong Kokopilau, zie ook Minimal Survivor.
 • Ideografisch/emblematisch. Uitdrukking van een idee. Zinnebeeld. Herkenningsteken. Handelsmerk. Logo. (Een teken verbeeldt een gebeurtenis of handeling)
 • Idiosyncratisch landschap. ? Term bij Adolf Wölfli. Aangeboren overgevoeligheid. Eigen geschiedenis, ideaal als onderwerp.
 • Iconografie. Leer van de voorstellingen in afbeeldingen. Beeldbeschrijving.
 • Icoon. Geheiligd beeld. Grens tussen het profane en het sacrale. Directe toegang tot de goddelijke genade. Met de werking van de dubbele deur.
 • Illud Tempus.
  Lijkt de staat waarin de schepping zich in de paradijselijke toestand bevind. Voor de zondeval. Taboeloos. Het is hyperspace. Het is de status van de creatieve daad. Muziek. Mogelijk verwarring bijvoorbeeld Dubbele Deur en Tohuwabohu.
 • Innerlijke grammatica. Het skelet van lijnen, waarop de kleur het vlees is.
  Titel van lezing in 2002.
 • Innerlijke leegte, een zuigend zwart gat, the void. Het is die vloek, die niet uitgewist kan worden. Het is de nachtmerrie die rijdt. Het Tohuwabohu. De Holocaust. De Shoah. Vooral voelbaar bij het woord Auschwitz. Het enige wat ertegen werkt is dingen die uit de handen voort komen. Maar die zijn vervuld van angst, afgrijzen. De vernedering. Want onze schepping is vervuild.
 • Inspiratiebronnen. Persoonlijke obsessies/interesses. Kunsten, literatuur, film of muziek etc. Zie getuigen.
 • Instituut, het.
  Het gebouw in Ourham, Ons Dorp op Plesio, waar de Kaartengast werkte. Een serie kaarten vervaardigd in een door de Censor onaangetaste arbeidsethiek, weliswaar gehinderd, maar schoon in haar fundament. Werkzaam op het Instituut waren zonder uitzondering begaafde individuen, zowel kompels als civielen en ook de te werk gestelde puntmutsjes. De cartografie, m.b.t. Archipalago, van de Kaartengast geeft dan ook een helder en zorgvuldig beeld van de situatie gedurende het Rijk van de Censor. De Kaartengast maakte gebruik van vele informanten, kompels die feitelijke informatie verschaften. In vergelijking met gildegenoten als de Stoffengast en de Staffengast had de Kaartengast een publiekelijke bestaan en aanzien. Het Instituut had een reputatie boven die van de andere leerinstellingen, gevestigd in kloosters op het vasteland van Archipelago. Het ondervond een positieve stimulans van de Censor?
  Zie Kaartengast en Stoffengast.
 • Insupportables. Serie werken van Allart L. in de periode 1991-1994. Tombe.
 • Internal emigré. Exile in het eigen land. Term bij Osip Mandelstam. Zie ook Monade.
 • Ishmael.
  Getuige van een andere wereld. ‘My name is Ishmael’ Beginzin van Moby Dick. Zie Andere Wereld, Getuigen.
 • Jacobina de Edele. Regentes van de Stad ten tijde van de rattenplaag. Nazaat van Janus de Magere.
 • Jochem en Jochie.
  Twins. Tweelingbroers van permanente, dertienjarige leeftijd. Rijden vaste route op de postkoets. Zie ook Twins, Dubbele Deur.
 • Joker. Nar, clown, trickster. Spirit. Fool.
 • Joodse Bruidje. Nickname van het vrijhangende witte drieluik uit 1999 door Onno S./Allart L., collectie Lakenhal.
 • Kaartengast.
  Ontwerper van de cartografie van Archipelago onder toezicht van het Officium Censorum. Ten tijde van de macht van de Censor en in diens opdracht werkte de Kaartenast in het Instituut aan een serie kaarten van Archipelago. Informanten, waaronder vele kompels, verstrekten de gegevens.
  De Stoffengast, Staffengast en de Kaartengast maakten deel uit van een Gilde. De opleiding van leerlingen in de tovenarij betrof meestal een beperkt leergebied, namelijk de vaardigheid en bekwaamheid van de enkele leermeester. Hogere en dus kostbare opleidingen waren gevestigd in enkele kloosters.
  Zie ook het Instituut.
 • Karina. Echtgenote van de Kaartengast.
 • Kielar, Wieslaw. Poolse schrijver van ‘Anus Mundi’, getuigenis.
 • Kokopilau.
  Gebochelde fluitspeler uit de Hopi-mythologie. Mankepoot, horrelvoet. Vrijgezel. Reist fluitend de wereld rond, stopt om uit zijn bochel de aarde met zaad te bevruchten. Zaaier. Semi-nomadisch, herderfiguur. Jaarlijks terugkerend in Hopi-fertiliteitsriten, vertegenwoordigt door de Koyemshi clown. Trickstergod. Minimal Survivor. Vergelijk Rattenvanger van Hamelen, lokroep. Soortgelijk verhaal in Hopimythologie, fluitspelend, uit een omsingeling, kinderen reddend in vlinders getransformeerd.
  Vrijgezel.
  Werk met nickname Kokopilau-De Wensput-de Bron uit 1991, collectie Lakenhal.
  Tricksteridentiteit zie MayMayGwayShi en Trickster.
 • Kompelaar. Honderdenéén, vrouwelijke kompel. Zie Kompelarij.
 • Kompels. Rekruten van het Officium Censorum. Zie vooral ook Kompelarij.
 • Kompelarij.
  Organisatie van de rekruten van het Officium Censorum. Veelal oorspronkelijke bewoners van Tyranx. Een kompel is een geüniformeerde handlanger van de Censor P. Ercolano. Hij of zij gelooft in de krachtstof, de Stem en MayMayGwayShi. Een zestal kompels zijn geformeerd in een sextet. Rang; Moker, Riek, Zaag, Bijl, Schop, Pikhouweel. De Moker is hoogste in rang en voorzanger van de Scandementen, tijdens het marcheren. De laagste, de Pikhouweel, ook wel de Pik, is als Watermeester verantwoordelijk voor het zout water van de puntmutsbaden. Van vier sextetten wordt een Batterij of Blok samengesteld, waarbij de vijfentwintigste kompel de leiding heeft, een Blokker, die boven vier Mokers staat. Van vier afzonderlijke Batterijen wordt het honderdtal kompels samengebracht, aangestuurd door een Honderdeneen, zonder uitzondering vrouwelijke kompels, die operatief rechtstreeks met een van beide Rentmeesters, Dramm Chaupelc of Wodan H. Lyra, in contact staan. De kompelarij is derhalve gesplitst in een D-Blok en een W-Blok, het eerste hoort bij Dramm het tweede legt verantwoording af aan Wodan.
  De kompelarij stuurt in operaties de arbeidende puntmutsjes aan.
  De kompels delven de krachtstof en zijn gezworen aan het Officium Censorum.
  Zie ook Krachtstof, de Rentmeesters.
 • Koyemshi clowns. Tricksterfiguren bij Hopi. Mud head clown. Eten van eigen excrement, obsceniteit. Lente. Vruchtbaarheidsrituelen. Zie Kokopelli, Kokopilau.
 • Krachtstof 1.
  Kan gif zijn, stoffelijk of een gave, kunde of inspiratie. Helende werking, voodoo. Het is samengebalde energie, spirituele grondstof. Afrikaanse spijkerbeelden dragen een bal krachtstof op de navel. Indianen; tak, veer. Christelijk; wijn en ouwel die in lichaam en bloed transformeren. Vergelijkbaar aan anima, bezieling.
  Verband met het grondgat, bron en offer. Het offer en de vernietiging als creatie. Gevaarlijk.
  Krachtstof werd beschreven als energiebron door Officium Censorum gewonnen in periode van 1994-1997.
 • Krachtstof 2.
  Speelde een centrale rol in de opgevoerde mystiek van het Officium Censorum, die door de Kompelarij werd opgevolgd. De Kompelarij onderwierp zich aan het beeld van MayMayGwayShi en gebruikte de krachtstof, Liquoro Oracolo geheten, die hen de Stem deed horen. Ten tijde van de macht van de Censor golden speciale decreten ten opzichte van Krachtstof. “Waar veel van is, daar is de krachtstof”. De Krachtstofwinning putte de andere culturen volledig uit.
  Zie Bron, Grondgat en Offer.
 • Krachtstofbron. Er bestaan verschillende krachtstofbronnen, de geslachtsorganen, olie uit de kop van de walvis, barnsteen, honing, kadavers, de knoppen van planten, kristallen, allerlei soorten vetten, hout met blikseminslag, snot en lichaamssappen, menstruatiebloed, zweet, oorsmeer, een bepaalde medicine tree enz. Vernietiging eigen werk. Toverstaf. Joseph Beuys.
 • Krachtstofcentrale.
  Uitgebreid futuristisch fabrieksterrein gelegen op Plesio. Product van de Centrale zou krachtstof zijn. Het complex was het centrum van de macht van het Rijk onder de Censor, P. Ercolano. Daar waren de burelen van de heren Dramm Chaupelc en Wodan H. Lyra, Rentmeesters van het Officium Censorum, het feitelijke gezag over de kompelarij en de puntmutsjes vertegenwoordigend.
 • Kriegsmann. Mythologische krijger. Bijvoorbeeld Leonidas, Gilgamesh. Held. ‘The hero with a thousand faces’ van Joseph Campbell. Een blauwdruk van hoe de held ‘geboren’ wordt.
 • Kunstenaar.
  Oplichter. Illusionist. D.m.v. de manipulatie van materie wordt iets zichtbaar van voorbij de dubbele deur. Professionele stoorzender. Clown, trickster. ‘Burden as big as the blessing’, persoon door creativiteit belast. Onvolkomenheid van de creatie, zichtbaar in onaf kunstwerk Het Grote Glas, Victory Boogie Woogie enz. Oproeper van de paradox. Techniek; eerst iets van schoonheid, vervolgens een grap en dan content, bijvoorbeeld een waarschuwing of dreigement.
 • Kunstwerk. Knetteren. De lading. De vonken die eraf springen. Het werkt! De buutplaats. Louterende werking? Getuigenis?
 • Laatste tijd en ‘t Deurtje. Herbergen. Etablissementen die restauratie en overnachting bieden. Beide eindstations van de postroute van Jochem en Jochie.
  Zie Twins.
 • Levi, Primo. Italiaansjoodse schrijver uit de twintigste eeuw, overlevende van het kamp Auschwitz. Inspiratiebron voor het werk ‘De droom van Primo’, 2003. Uitzonderlijke, belangrijke man. Monade.
  Getuigenis van een andere wereld.
  Zie Andere Wereld, Vulcans, Mandelstamm, Shalamov, Adolf Wölfli, Wieslaw Kielar. Zie ook Minimal Survivor, Ishmael.
 • Labyrint. Doolhof van hagen. Hersenen. Centrum. Onder het doolhof ligt het Zielig Woud. Zie Zielig Woud en Citalopram.
 • Liquoro Oracolo.
  De krachtstof uitgegeven in medicinale containertjes in productie van het Oficium Censorum. Bij inname van de krachtstof zou men de Stem kunnen horen. Waarschuwing op het etiket ‘Niet voor minderwaardigen’.
 • Mandelstam, Osip. Getuige van een andere wereld. Russische dichter uit vorige eeuw. Gestorven in de goelag. Minimal survivor. Kokopilau.
  Werktitel Mobile ‘Mandelstamstraat’ naar het gedicht ‘Hoe heet deze straat’ van 1935, 2003-2004.
  Zie Minimal Survivor, Ishmael, Primo Levi, Adolf Wölfli, Shalamov,
 • Marandellas. Rotsschilderingen in Zimbabwe, waarop pastorale scenes zichtbaar zijn. Vruchtbaarheid. Garden of Eden. Paradijs. Herdercultuur. Meereizend met kuddes, seminomadisch.
  Verwerkt in Opheliatapijt.
 • MayMayGwayShi.
  Trickstergod bij de Ojibwa in The Great Lakes district, Noord Amerika. MMGS leeft in de rots. Prayersticks en tabac. Kinderlokker (Hamelenparabel). Offerplaats. Zandloperfiguur in de houding van ‘Capitolazione et Trionfo’, overgave is overwinning. Vergelijkbaar aan de Christus aan het kruis. Fungeert als de Dubbele Deur. Zegening van de Krachtstof. Umschlagplatz. Tweeslachtigheid. Verwant aan de trickster Hare; Nanabozho, Nanabush.
  Centrale figuur bij de operatie van v.h. de Fundatie ‘Wonderen om niet’, 1997. Eveneens verwerkt in het Offerblok.
  Tijdens het Rijk onder de Censor stond MayMayGwayShi bij de kampen op Plesio en elders in oranje aluminium opgericht.
  Zie de Dubbele Deur, Krachtstof en het Rijk.
 • MMGS haven. Het havencomplex op Plesio, aanleg ten tijde van de macht van de Censor. Genoemd naar het silhouet, waarin het havenplan is uitgevoerd, van MayMayGwayShi.
 • Medicine. Term voor krachtstof bij de Noord-Amerikaanse Indianenstammen.
 • Meermin. Sirene, lokroep. Vrouwelijk, verleiding. De zee. Odysseus.
 • Metamorfose. Gedaantenverwisseling. Van ‘gewoon’ door situatie van concentratiekamp doorheen de Dubbele Deur naar monade, minimal survivor. Identiteitswisseling. Vergelijk MayMayGwayShi, tweeslachtig, mannelijk/vrouwelijk.
  Zie Transformaties.
 • Minimal Survivor.
  Diegene die onder extreme en minimale omstandigheden overleeft oftewel de monade. Is gelijk aan de Hopi-god Kokopilau. Invalide, gebocheld met een horrelvoet en een knapzak, de bochel, met de essentie, namelijk het zaad / krachtstof / de creatieve geest erin. Een Trickstergod. Paradox. Voorbij de simpele moraal van goed/kwaad. In het Lager onder meer de prominent, maar ook dus de Blockalteste.
  Inuitcultuur. Voorbeelden, Primo Levi in Auschwitz, Osip Mandelstam in de USSR. Wieslaw Kielar. Adolf Wölfli.
  Verbanning, uitstoting, sociaal dood.
  Werk Minimal Survivor van idem nickname, koffer van 1991.
  Zie Kokopilau, Puntmuts.
 • Mnemonic.
  Mnemonic is het systeem waarin het afgebeelde vastgelegd is als een precies idee of concept (ideogram) dat in combinatie met een volgend teken in verband gebracht kan worden en daardoor een verhaal of gebeurtenis verbeeld.
  Groep tekeningen 1986-1990.
 • Mnemonentiek. Methode om met allerlei hulpmiddelen voorstellingen met elkaar in verband te brengen en zo het geheugen te ondersteunen.
 • Moby Dick. Call me Ishmael. Getuigenis.
 • Monade. Ondeelbaar bestanddeel van stof of geest. Vergelijk Anima of ziel. Term door Primo Levi gebruikt voor de beschrijving van de status van de Haftling. Een transformatie. Monade is voorbij de nomade. Bezitsloze, bezit van het kamp. De monade leeft gedwongen als de Minimal Survivor, gelijk aan de Hopi-god Kokopilau. Invalide met een horrelvoet en een bochel, met de essentie, namelijk het zaad/procreatie erin.
  Monade wordt Getuige. Bron. Profetie.
 • Mudhead. Wereldwijd voorkomende mythische figuur, uit modder, klei of stro geschapen. Archetypische scheppingsverhaal. Uiterlijk primitieve (modder)figuur, wanstaltig. Verwantschap met golem en clown, nar, joker, trickster. Teerpoppetje. De Golem van leem. Koyemshi, lichaam in rode klei,-clowns bij de Hopi, eten van eigen excrement. Frankenstein. Elephant man. Robot. Kloon. Clown, Joker. Nar.
  ‘Kind, Kunst en Energie’ 1996, Brussel.
  Zie ook Puntmuts.
 • Muselman. Haftling in het Lager door honger, mishandeling en uitputting ten dode opgeschreven. Wegwerpmens.
 • MVM.
  Zie Em-Ve-Em.
 • Mythe. Wereldwijd voorkomend fenomeen van oorsprongsverhalen. Beschrijvingen van gebeurtenissen van proportioneel ongeloofwaardig gehalte. Wonderen. Verhaal van interactie tussen mensen en goden. Verhaalde overlevering die in ruime zin betrekking heeft op de godsdienst/wereldbeschouwing van een volk of stam. Fabel. Verklaring van het ongekende/onbegrepen/onbestaanbare.
 • Mythisch.
  Een getuigenis die weliswaar onbevattelijk en buitenissig, maar niet perse bovennatuurlijk is. De shamaan, de schizofreen en zelfs sommige kunstenaars getuigen. En daarnaast bevinden zich de getuigenissen van de Shoah, de Goelag. De gebeurtenissen daar zijn zo ongelofelijk dat het lijkt plaats te vinden in een andere wereld of als dusdanig wordt ervaren door de getuigen. Daarmee wordt geenszins ontkent in welk grim realisme die wereld werkelijk heeft plaats gevonden.
  Zie Andere wereld.
 • Mythisch moordende walvis. Mythologische figuur uit o.a. de Nasca-cultuur. Vergelijkbaar aan Moby Dick. Orca.
 • Mythisch Landschap.
  Andere wereld. Het landschap en gebeurtenissen voorbij de Dubbele Deur. Hemel en hel, Auschwitz en de Gulag. Het landschap volgt op de transformatie van de ‘vrije’ mens in de gedwongen Monade; Haftling. Muzelman. Prominent. Kapo. Blockalteste.
  Slavernij, sociaal dood.  Feitelijk de transformatie in de situatie van de Minimal Survivor.
  Getuigen maken het landschap zichtbaar. Primo Levi, Varlam Shalamov, Wieslaw Kielar. Mozes. Beuys. Thomas Huber. Tolk. Profetie. De getuige is ofwel in de situatie van minimal survivor geweest of heeft kennis van de dubbele deur.
  Dithyrambos. Lijdensweg en loutering. Herboren.
  Serie oranje A4 formaat tekeningen, 2004. Sami Tatani/Allart Lakke serie 2005.
  Zie ook Architectuur van de destructie, Auschwitz, decor, Getuigen, Wolckenkuckucksheim.
 • Mythopoetic. Biblical. Woord duikt op in beschrijvingen van gebeurtenissen in de Holocaust of Shoah. Discussie over mythologisering van de Shoah.
 • Nachtmerrie.
  Angstdroom. Mythische figuur, boosaardig. Verbeeldt door hondenkop op paardenlichaam. Temmen.
  Jochem en Jochie rijden op een koets voortgetrokken door Nachtmerries.
  Wilde nachtmerries komen voor op het vasteland van Archipelago in de bergen van de Geestgronden.
 • Nanabozho/Nanabush. Nanaboosh. Andere vorm van MayMayGwayShi, in Noord Amerikaanse mythologie als trickster-figuur optredend. The Great Hare. Vergelijkbaar aan Prometheus, vanwege het stelen van het vuur.
  Zie Trickster.
 • Nicknames.
  ‘Titels’ van het werk van Allart L.. Een koosnaam of bijnaam kan aardig en/of spottend bedoeld zijn. Het kan venijn hebben. Het verhuld en onthuld.
  Verder veronderstelt het een identiteit. Het verschilt van de titel, doordat het werk ‘an sich’ wordt aangesproken.
 • Nimbus. Heiligenschijnsel of gloriole. Aura. Aureool. De dubbele deur als lichtkrans. Ovaal. Breken van het wateroppervlak.
  Sub-nickname van de Dubbele Deur van 1991.
  Zie Fons et Origo.
 • Nomade. Pelgrim. Zwerver. Meetrekkend met kudde. Sedentair. Geen vaste woonplaats.
 • Offer.
  On/Vrijwillig overgave. Dubbele Deur, transformatie. Verband met krachtstof. Zie Bron.
 • Offerblok.
  Krachtstofgenerator. Gebruikt in operaties van het Officium Censorum. In de collectie van de Lakenhal.
  Versie Insupportable vernietigd.
 • Officium Censorum, afgekort O.C.
  Samenwerkingsverband onder v.h. de Fundatie; Onno Schilstra en Allart Lakke, operatief in de periode 1994-1997.
  Het bureau van de Censor. De burelen zijn gevestigd op het terrein van de Krachtstofcentrale op Plesio.
  Het Officium Censorum, soms afgekort tot O.C., werd operatief door de werkzaamheden van twee Rentmeesters, Dramm Chaupelc en Wodan H. Lyra geheten. Officium Censorum betekent letterlijk het bureau van de Censor. De Censor dicteerde door de Stem. De kompelarij zwoor aan het O.C.
  Zie Censor, Dramm Chaupelc en Wodan H. Lyra, de Stem en de Rentmeesters.
 • Omphalos. Navel der aarde. Plaats waar het orakel wordt geraadpleegd. Vergelijk Axis Mundi.
  Vernietigd werk uit 1993.
 • Onding. Orakel in het Dromatorium. Rotsachtige drolhoop.
  Zie Dromatorium en Omphalos.
 • Onno S. / Allart L.
  Bureau voor culturele recherche, 1997-1999. Doorlichting van het beleid in cultuursector.
  Vervaardiging van het drieluik ‘Het joodse bruidje’, 1999, collectie Lakenhal.
  Zie ook Officium Censorum.
 • Ons Dorp.
  Ourham. Vestigingsplaats van het Instituut op Plesio, woonplaats de Kaartengast.
 • Ontbeeldhouwen. Door het afgieten van de tussenruimte zichtbaar maken van negatieve vorm, ontbeelden. Methode; een teken tot icoon maken, waardoor de waarnemer het beeld onthoudt.
  Serie werken 1988-1990? Zie Portables.
 • Operatie.
  Activiteit van de kompels en puntmutsjes streng geredigeerd door een scenario.
 • Opperhonderd of Opper. Uitzonderlijke rang, verworven door Honderdenéén Grardna Von Schlei. De Opper stond aan het hoofd van alle Honderdenéén’s betrokken in de operatie “Mild en Dauw’.
 • Orakel. Wartaal. Gewijde plaats waar priester/es middels wartaal toekomst en verleden interpreteert. Griekse Omphalos in Delphi, navel der aarde, rook (giftig) van de dode draak uit een spleet, die visioen veroorzaakt. Chinees, botten met inscripties die gegooid worden. Darmenschouw. Blinde ziener. Castaneda hagedis op schouder. Vogelbewegingen. Groene Rook. Door het Tohuwabohu het visioen van het mythisch landschap. Grondgat.
  De Stem sprak wartaal en was opgevat als een orakel.
 • Oranje.
  Kleur van het orakel. Moeder van alle kleuren. Grond of menie. loodhoudend. Giftig. Functie van extreme waarschuwing. Aparte notitie over geschreven.
  Overheersende kleur van het werk van v.h. de Fundatie, m.b.t. Officium Censorum. Overheersende kleur van de ‘Nachtmerrie’-serie A4 formaat van 2002-2003.
  Grondtoon van het uniformeren door de Censor, moeder van alle kleuren.
 • Ourham. Zie kaart Ourham. Zie Ons Dorp.
 • Ovaal.
  Zie definitie Officium Censorum. Vorm van het domein, waarbinnen handelingen ter winning van krachtstof zich voltrekken.
 • Paardensprong. Wijze van verplaatsing op het schaakbord vergelijkbaar aan de werking van de Dubbele Deur. Verspringing. Schaakbord paardenstuk in tekening.
 • Palimpsest. Herwerkte kopie, van toepassing op de wijze waarop ik de A4 tekeningen herwerk. Mnemonic-groep van 1986-1990.
 • Pantheon. Allerlei verschillende figuren/goden/wezens enz. die elk deel uitmaken van de schepping als spirituele materie. Acteurs in scenografie van de schepping, krachtstofwezens. De materie zelf is van anima doortrokken.
 • Paradijs. Marandellas. Oorspronkelijke volkomen staat. Boom van het leven en kennis en Boom van de onsterfelijkheid. Bron. Eiland.
 • Paradox. Interne tegenstrijdigheid. In taal, een vorm van de Dubbele Deur.
 • Pastoraal. Herdercultuur, seminomadisch. Ontwikkelingsstadia; jager/nomadenherder/semi-nomade-boer/verzamelaar/sedentair.
  Garden of Eden, Marandellas.
 • Pelgrim. Voetganger op de weg naar het paradijs/spiritueel centrum. Bedevaartganger. Wandelstok. Zelfverkozen monadische/nomadische wijze van leven, geestelijk verlichting nastrevend. Vrijwillige minimal survivor positie.
 • Per me si va la perduta gente. Per me si va el etorno dolores. The burden as big as the blessing. Via Primo Levi uit Dante.
 • Petroglyph. In steen uitgekrast/gegraveerd teken.
 • Pictogram. Op steen geschilderd teken.
 • Pictogrammaticale taal. Uit verschillende bronnen samengestelde tekenschrift. In samenhang moeten de gestileerde tekens gelijkwaardig zijn, als het alfabet in taal. Lezing Innerlijke Grammatica 2002.
 • Picture-writing. Het tekenen van het object of voorwerp met als bedoeling de herinnering van en/of het concept van het object of voorwerp of gebeurtenis vast te leggen. Mnemonic.
 • Plek vrij van waarde. Oftewel een waardeloze plek. Een icoon. Een Dubbele Deur. Kunstwerk.
 • Plesio.
  Zie kaart van het eiland Plesio van Archipelago. Centrum van het Rijk onder de Censor. Opgedeeld in een westelijk en oostelijk gedeelte gescheiden door een bergrug, de Rug genaamd. De twee gebieden waren aanzienlijk verschillend in bewoning, inrichting en exploitatie.
  Het westelijk gedeelte werd doorstroomd door een uitgebreid vertakkend stelsel van de rivier, the Greed. De grond was anders droog en zanderig, de begroeing was van vetplanten en naalddragend groen, cacti en naaldbomen. Op Plesio leefde een grote groep ‘vrije’ burgerbevolking,  een burgerlijk leven leidend. Deze civielen, in kompeljargon, woonden in de dorpen op het westelijk deel.
  In het oostelijk gedeelte was de vegetatie grotendeels aangetast door de vervuilende neerslag van de Krachtstofcentrale. Het landschap was schraal en doods. De kompelarij was daar sterk vertegenwoordigd aanwezig evenals puntmutsjes. De ligging van de Krachtstofcentrale van het Officium Censorum was op het door kompelarij bezette oostelijke deel, centraal op de vlakte, ter hoogte van Luxuria, een stad die verder geen rol in In de ban van de Censor speelt. Onderin ligt MayMayGwayShi haven, afgekort MMGS haven, waarvan de Kaartengast een verduidelijkende maquette bouwde.
  Apart afgedrukt is op de kaart van Plesio de plattegrond van Ourham of Ons Dorp, waar het Instituut gevestigd was.
  Zie Civielen, het Instituut, Kompelarij, Krachtstofcentrale, Officium Censorum.
 • Portables. Draagbare sculptuur. Groep werken uit de jaren tachtig van de vorige eeuw. Afgegoten tussenruimte. Zie Ontbeeldhouwen.
 • Propaganda. Ontstaat mede door censuur. Het werk is waardeloze propaganda voor de bronnen.
 • Psychose. Toestand waarin door de verwarring mogelijk flarden mythisch landschap zichtbaar zijn. Voorbeeld Adolf Wölfli.
 • Puntmuts. Puntmutsje.
  Van oorsprong Atlantide en bewoner van de Apatoi. Wezens die zijn gevangen genomen door de kompelarij, zogezegd geoogst, en de puntmuts gezet. Het werkvolk van de Censor. De onhandige puntmuts diende het spuitgat van de Atlantide af te sluiten, waardoor de asphixische Atlantide iets servieler en docieler werd. Vrijwel zonder uitzondering waren alle puntmutsjes van oorsprong Atlantiden van op de Apatoi. Zelden werden er geboren in gevangenschap. De puntmutsjes waren gekleed in oranjegestreept plastik. Voor de mannetjes een broek en hemd voor de vrouwtjes een simpele jurk. De Atlantiden puntmutsjes droegen geen schoeisel.
  De vijf stammen Atlantiden zijn verschillend van bevolkingsaanwas en hadden verschillende huidskleur en daarmee samenhangend bleek dat de verschillende kleuren als puntmutsje lichamelijk voor bepaalde soorten werk geschikt waren. De grote groepen zwarte en gele Atlantiden werden ingedeeld voor zwaar lichamelijk werk, in de houtkap, waar het blauwe puntmutsje bijvoorbeeld ongeschikt voor was. Rood was goed aan de schop, bij de wegenbouw en in de mijnen. Ook de veel minder voorkomende, bruine Atlantiden werkten diep in de mijnen op TyranX.  De hoogst uitzonderlijke, lichtblauwe Atlantide was veelal als puntmuts in de visserij en het agrarisch bedrijf te werk gesteld, maar tevens de enige stam die het tot kompel maakte. In de ogen en gedachten van de andere Atlantiden leken de blauwe kompels verraders van hun soort, desondanks deden zij veel goed voor hun lotgenoten. Zonder hun tussenkomst zou het aantal slachtoffers onder de Atlantiden aanzienlijk hoger zijn uitgevallen.
  Aangezien de Atlantide telepathisch communiceerde, was het hen mogelijk elke opdracht die in een kompel opkwam na te volgen en uit te voeren. Deze dociliteit werd door de kompel gerapporteerd en zodoende bouwden sommige blauwe puntmutsjes hun ‘collaboratie’ aan de kompelarij uit. Uiteindelijk promoveerde de aangepaste en coöperatieve, blauwe Atlantide tot de rang van kompel, een aantal van dergelijke ‘overlopers’ werkten in de Centrale. Het is nooit bij de kompelarij of Dramm en Wodan opgekomen dat dergelijke coöperatieve blauwe Atlantiden een vorm van infiltratie betekende, aangezien zij ogenschijnlijk zich voorbeeldig gedroegen.
  Het opladen van de massa’s puntmutsjes geschiedde in grote, betonnen zoutwaterbassins, doorheen het Rijk bij de kampen opgesteld. Een gezonde en verse Atlantide, opgeladen, kan moeiteloos twaalf uur zonder baden. Doordat de verversing van het zout water doorheen het Rijk nogal te wensen overliet, waren de puntmutsjes veelal niet in goede conditie.
  Zie de Apatoi, Atlantide en Minimal Survivor.
 • Puzzel. Vraagstuk. Wiskundige formule.
 • Rattenvanger. Hamelen, fluitspeler Kokopilau. Gebochelde. Lokroep. aHlamn, de tovenaar-rattenvanger in In de ban van de Censor.
 • Raven. Trickster van de poolcirkel. Vergelijkbaar aan Loki, Nanabozo, Nanabush en MayMayGwayShi. Van den vos Reynaarde.
 • Raznochinets. Russische term bij Osip Mandelstam. Klasseloze or upstart intellectueel zonder duidelijk gedefinieerde sociale of officiële status, ‘committed to the liberal and human values of the ninetheenth-century Russian intelligentsia.’ ‘Het is genoeg te zeggen welke boeken hij heeft gelezen en zijn biografie is af.’ Deze positie van Mandelstam ten tijde van de USSR is vergelijkbaar aan die van de minimal survivor.
 • Rechte Weg, de.
  Groots bouwproject onder de Censor, aanleg van een tweebaans asfaltweg op het vasteland van Archipelago, vanaf de havenstad rechtstreeks in de richting van het Dromatorium. De verkorting van de afstand was noodzakelijk in de gedachten van de Rentmeesters, namelijk om controle te krijgen over de vrije geesten in het Dromatorium. Het model T-Ford had helaas een beperkte actieradius.
 • Rentmeesters, de.
  De heren Dramm Chaupelc en Wodan H. Lyra.
  De beide Rentmeesters deelden de macht gedurende het Rijk onder de Censor. De Krachtstofcentrale was hun machtscentrum. Een sextet overgrote, vrouwelijke kompels, de Honderdeneen genaamd, was hun lijfwacht. Zie verder Dramm Chaupelc en Wodan H. Lyra, Krachtstofcentrale en Kompelarij.
 • Retinale affectie. De aangename wijze waarop kleur de aandacht van het oog trekt. Het ontsluit. Vooral zichtbaar in de werking van Oranje.
 • Rijk, het.
  In de ban van de Censor oftewel het Rijk onder de Censor. Het gebied van Archipelago waarover de macht van de Censor middels de kompelarij zich uitstrekte. Waar de onderdrukking van puntmutserij normaal was, waar MayMayGwayShi heerste. Het Rijk betrof TyranX, met het grootste deel van de bevolking bekeerd tot de kompelarij en Plesio voor de oostelijke helft onderworpen. Een groot gedeelte van de eilanden van de Apatoi werd bezet, waar soms geoogst moest worden. Het Rijk heerste een stuk langs de onvoltooide Rechte Weg over het vasteland van Archipelago. Begrijpelijkerwijs is dat laatste helaas niet openbaar in kaart gebracht, de macht van de Censor was op het vasteland van Archipelago niet groot.
  De Censor was immers een geleidelijke macht, die het sterkst was rond het centrum, in de Krachtstofcentrale op Plesio en op TyranX, waar de overtuiging van MayMay GwayShi sterk was. Het was de wil van de Censor om door het aanleggen van de Rechte Weg controle krijgen over het Dromatorium.
  Zie Censor, Rechte Weg.
 • Ruis/White Noise/Hyper Space. Illud Tempus. Tohuwabohu. Situatie waarin transformatie/gedaantewisseling/metamorfose plaatsvindt. Vergelijk Dubbele Deur.
 • Schaamte. Onbehagen i.v.m. zedelijkheid. Staat tegenover de vloek. Oorspronkelijke ervaring aan Garden of Eden gerelateerd. Naaktheid. Zie ook Taboe.
 • Scandement. Luid gezongen tekst in marstempo gedeclameerd.
 • Sextet.
  Basisgroep in de organisatie van de Kompelarij; eenheid van zestal geüniformeerde kompels. Zie vooral ook Kompelarij.
 • Shamanisme. Wereldwijd voorkomende spirituele eenlingen, waarvan verondersteld wordt dat het een archaïsche vorm van religie is. Kenmerken, trance door middel van trommel, helpers in de vorm van dieren, spirits of geesten, spirituele vlucht, beschrijvingen van onder- en bovenwereld, descent of ascent. Transformaties. The wounded healer. De shamaan is een soort Minimal Survivor. Joseph Beuys.
 • Shoah. Hebreeuws; Vuur. Term voor de door industriële verbranding na vergassing, vernietiging van het joodse volk in Europa. Holocaust wordt Shoah.
 • Spirit. Geest of anima. Animalistisch of animistisch. Bezieling van de mensen, dieren, planten en rivieren, bergen, wolken. Voorbeelden. Joker. Twinspirit. Het gevecht van de geesten op de bergtop in de Geestgronden.
 • Stad, de. Ligging op vasteland van Archipelago. geteisterd door een rattenplaag. Ten tijde van de macht van de Censor, ver buiten diens bereik, geregeerd door Janus de Magere, opgevolgd door Jacobina de Edele. Geen cartografische gegevens.
 • Stem, de.
  Krant van het Officium Censorum, 1994—1997.
  De Stem spreekt in orakels of raadselen, boodschappen van gene zijde, de Censor die spreekt.
 • Stoffengast. Gespecialiseerd gildelid. Vergelijkbaar aan de Staffengast en de Kaartengast, maakt deel uit van een Gilde. aHlamn was leerling bij de Stoffengast. De opleiding van leerlingen in de tovenarij betrof meestal een beperkt leergebied, namelijk de vaardigheid en bekwaamheid van de leermeester van het Gilde. Hogere en gevarieerdere opleidingen waren destijds gevestigd in enkele kloosters, waarvan de locatie zorgvuldig onbekend werd gehouden. Een uitzondering hierop is het Instituut, waar de Kaartengast werkte.
  De Stoffengast leerde aHlamn voornamelijk grondstoffelijke worteling met betrekking tot de rat.
 • Symbolisch. Een teken is een symbool door de contextuele verwijzing naar een specifieke gebeurtenis.
 • Taboe. Onschendbaar, niet aangeraakt mogen worden. Verbodsbepaling. Verband met censuur.
  Het gebaar van vrede, het gelijktijdig tonen van de blote handpalmen is een taboe onder de Atlantiden, een gebruik dat hen mede onderwierp aan MayMayGwayShi en veroorzaakte dat de kompelarij bij het operatief aansturen van puntmutsjes ten alle tijde hun handschoenen moesten dragen.
 • Tatoeage.
  Een tekening in de huid met inkt. In hun verzet vingen de vrije Atlantiden op de Apatoi soms een kompel en die werd door hen getatoeëerd en vervolgens vrijgelaten. Een ritueel, waarbij de vernedering tegelijk een religieuze betekenis had in de welbepaalde unieke afbeelding. De schande was compleet bij terugkeer, kompels met een dergelijke tekening werden ‘gewist’. Over de gehele tekening heen werd een zwarte rechthoek getatoeëerd. En er was een kras, een aantekening in hun dossier, soms degradatie. De Censor’s wil. Dergelijke unieke tekeningen waren immers verboden, taboe.
 • Teken.
  Gestandaardiseerde afbeelding, bruikbaar in mnemonisch systeem.Tekens moeten worden gevangen en schoongemaakt alvorens terug tot uitdrukking te komen.
 • Thunderbird. Dondervogel. Mythologische vogel die het onweer aankondigt door langzaam op te stijgen op de thermiek op de Plains. T.v. serie in de jaren 60, ‘the thunderbirds’.
 • Theriantrope. Gedeeltelijk mens, gedeeltelijk beest. Meermin. Shamanisme.
 • Tohuwabohu.
  ‘Tijd’ voor de oorsprong van de schepping, namelijk als de materie ongeordend is, oer-chaos. On-tijd. Term bij Primo Levi voor beschrijving plaatsaanduiding en tijdsaanduiding van de situatie in kamp Auschwitz.
  Herkomst van het woord Taboe?
 • Tolkien. Getuige. Vanwege het lichtende voorbeeld.
 • Tovenaar-rattenvanger. Zeldzame combinatie vanwege de onverenigbaarheid van de twee beroepen. Zie aHlamn.
 • Transformaties.
  Identiteitswisseling, uiteindelijk in extremis van nomade naar monade. Gewaarwording van een andere wereld. Bijvoorbeeld door extase, uittreding, drugs, hallucinatie, visoenen, dromen en nachtmerries, extreme onderdrukking, uithongering, vrije val, epileptisch insult, trance, narcose, dronkenschap. Het zijn bewustzijnstoestanden waarin het mythisch landschap zichtbaar en soms betreedbaar wordt, voorbij de Dubbele deur, na transformatie of identiteitswisseling. Verwant aan de Dubbele Deur. Wisseling van gemoedstoestand of identiteit. MayMayGwayShi. De Bron. Clowning. De beer, Odin. Osiris.
  Zie Metamorfose, Monade, Axis Mundi.
 • Trickster.
  Wereldwijd voorkomend mythologisch personage die van nature oplichtergedrag vertoont. Schelm. Het is het karakter van Loki, den vos Reynaart, Raven/Raaf, Coyote, Hermes, Tijl Uijlenspiegel, Robin Hood, Koyemshi, Kokopilau, Nanabozho/Nanabush, MayMayGwayShi. Boodschapper van de goden. Verstoord spiegelbeeld. Psychopomp, begeleider naar de dodenwereld. De clown (Alberto Fratellini), harlekijn, nar, joker enz. De Merry Pranksters in de jaren zestig, o.l.v. Ken Casey.
  In oplichterij is lering ende vermaak, cultuur/kennis overdracht. Afwijkend gedrag. Aberant. Fungeert als boodschapper, dubbele deur.
  Zie MaymayGwayShi en de Dubbele Deur.
 • Tussenruimte. Het begrip 'tussenruimte' is verwant aan deconstructie. Tussenruimte is eigenlijk hetgeen door deconstructie wordt geopenbaard. Ruimte waar zich geen ‘ding’ bevindt, maar die het ding desondanks annexeert. Postmoderne interpretatie van hetgeen niet geschreven is, ruimte tussen de woorden, tussen de regels. Zie Ontbeeldhouwen en Portables
 • Twins.
  Wereldwijd voorkomende mythologische dubbelfiguur, tweeling. Dualiteit, ego-alter ego, strijd. Bijvoorbeeld Romulus-Remus, Osiris-Seth, Kain-Abel, Balder-Loki.
  Komisch duo, de Dikke en de Dunne. Bassie en Adriaan.
  Wodan H. Lyra en Dramm Chaupelc. Jochem en Jochie.
  Verwarring. Gevaar. Vuurstichters.
  Zie ook Jochem en Jochie, Verdubbeling.
 • TyranX.
  Zie kaart van de eilanden TyranX en Asylum van de Archipelago. Wasteland. Verwoest landschap door de Krachtstofwinning. Industrialisering, mijnbouw en houtkap. ‘Waar veel van is, daar is de krachtstof’
  TyranX viel volledig onder de controle van de Censor en de rituelen rond MayMayGwayShi. Een groot deel van de oorspronkelijke bevolking collaboreerde als kompel onder de Censor, maar ook civielen en vooral puntmutsjes in vele kampen bevolkten het grote eilandenrijk TyranX. Grootste rivier The Horror, waarvan uit de monding grote stroming ontstond.
  Zie Krachtstof.
 • Ultra-mince. Begrip van Marcel Duchamp o.a. beschreven als de sensatie te ervaren bij het wrijven van een ribfluwelen broek tussen de knieën.
 • Umschlagplatz. De plek in Warschau, een station van waaruit de weg één kant uit leidt, naar de vernietiging in het Lager. Locatie van de wisseling van gettobewoner naar nomade en dus uiteindelijk naar Haftling/monade.
 • Utopia. Grieks, ou of niet, topos of plaats. Nergensland. Thomas Moore 1516, Utopia. Droombeeld. Ideaalbeeld van de maatschappij. Een andere wereld.
 • Verdubbeling.
  Methode tot intrede van de Dubbele Deur. Door asymmetrisch gezicht, het origineel te halveren en beide ‘helften’ te verdubbelen ontstaan drie ‘originelen’. Ontdubbeling. Duizend dubbeltjes. Zaad. Nickname Kokopilau-Wensput-Bron, 1991, collectie Lakenhal.
  Zie ook De Dubbele Deur.
 • Vijf Stammen, dans van de. Als gevolg van de brutale invasie en grootscheepse plundering van de eilandengroep Apatoï, door de kompelarij van het Officium Censorum, heeft een grote veldslag plaatsgevonden, die onder alle Atlantiden de dans van de Vijf Stammen noemde. Zie Atlantide, Apatoï.
 • Vijf totemdieren. Op de eilandengroep de Apatoï leefden de vijf totemdieren, de Slang, de Arend, de Spin, de Schildpad en de Vlieg,
  Respectievelijk in de kleuren geel, rood, zwart, lichtblauw en bruin.
  Alle zijn eieren leggende dieren. Men onderscheidt als soort, twee insecten, twee reptielen en een vogel. Drie kruipers, twee gevleugeld. Allen nestdieren.
  De dieren zijn gerelateerd aan het specifieke landschap van herkomst en de klimatologische omstandigheden. De bruine Vliegen komen voor in de zompige moerassen op Elder en de rode Arend leeft in het kale en rossige hooggebergte op het eiland Shamen. De lichtblauwe Schildpad legt de eireren in de stompe onbegroeide heuvels op Elder, maar leeft vooral in het water en de zwarte Spin leeft diep in de donkere jungle op Big Man. De gele Slang uiteindelijk komt voor in de dalen van het goudgele gebergte op beide eilanden High Priest en Temple. De totemdieren waren innig verbonden aan de verschillende geloven van de vijf Atlantide stammen op de eilandengroep de Apatoï. De religieuze overtuiging was ritueel uitgewerkt rond de eieren van elk totemdier in het ritme van de bijbehorende seizoenen, opgedragen aan de totem oudste. Jaarlijkse, bestendigende rituelen van paring tot het uitkomen van de eieren hadden plaats.
  De slangen van High Priest en Temple zwommen in de lente de rivieren af naar de grote binnenzee om te paren. De arenden van Shamen vlogen jaarlijks heen en weer tussen Shamen en de bergen van High Priest. De spinnen van Big Man weefden hun web in de lente en verdwenen in de herfst. De langlevende schildpadden van Elder zwommen jaarlijks rondom de Apatoï om in het voorjaar terug te keren naar hun nesten op Elder. De kortlevende vliegen zwermden op Elder enkel in warme zomers uit.
  De verstoring van het landschap, veroorzaakt door de bezetting en vervuiling van grote delen van de eilandengroep door de kompelarij van het Officium Censorum, die verstoring had ernstige gevolgen in de klimatolgische en territoriale omstandigheden van de totemdieren.
  Hetgeen uiteindelijk leidde tot de vereniging van de Atlantiden in de Dans van de Vijf Stammen.
  Zie Dans van de Vijf Stammen, Apatoï, Atlantiden.
 • Vis. Christus. Het oog. Zilver. Het spreken is zilver. Gesproken woord als krachtstof. Vet uit de mond van Beuys.
 • Visioen. Hetgeen zichtbaar is in extase, uittreding, drugs, hallucinatie, dromen en nachtmerries, extreme onderdrukking, vrije val, epileptisch insult, trance, narcose. Het zijn bewustzijnstoestanden die een ‘illusie, zinsbegoocheling, hersenschim’ oproepen die niet te betreden is op afspraak of commando, maar ongevraagd zich opdringt en verdwijnt. Een blik op het mythisch landschap. Voorbij de dubbele deur. Mogelijk vanuit collectief geheugen?
  Zie Andere wereld, Getuigen.
 • Vloek/Curse. Krachtterm. Aanroeping van het kwade. Het taboe. Staat tegenover de schaamte. De vloek is de zondeval.
 • Vulcans.
  Zie kaart van de negen eilanden, de Vulcans, die vermoedelijk van vulkanische oorsprong waren, van Archipelago. De eilanden bleken organisch van puur edelgesteente. De middelste Vulcan heette dan ook Cristal. De kolkende massa tussen de Vulcans ontstond door de sterke uitstoot van de rivier the Horror vanaf nabijgelegen TyranX. Waarschijnlijk waren de Vulcans ontstaan uit diezelfde uitstoot, de ligging was niet stabiel. De negen uitgespuwde Vulcans waren; Witness, de tweeling eilanden Ossip en Primo, het oostelijke Ishmael en centraal Cristal, en daaronder de groep die the Dumps noemde, The Wart, Fart, Filth en Puss. Het circuit van de stromingen is uitgewerkt in een helder schema.
  In de linkerbalk zijn meerdere Dubbele Deuren afgebeeld.
 • W-Blok.
  Kompelarij die operatief door hun Honderdeneen trouw verschuldigd waren aanW-Wodan. Zie Kompelarij.
 • Walvis/Whale. Raven en Jonas leven beide opgeslorpt in de walvis, Ishmael overleeft de jacht op Moby Dick. De Inua/geest van de walvis wordt door Raven vernietigd, als deze diens aorta kapot trekt. Raven wordt bevrijdt. Jonas uitgespuugd. Ishmael overleeft de vernietigende aanval van Moby Dick. Jonas is geofferd en herboren. Alle drie getuigenissen van andere wereld. Submarine. Duik van de walvis is doodsangst en wedergeboorte.
  Zie de Dubbele Deur. Zie ook Primo Levi, Adolf Wölfli, Shalamov, Ishmael.
 • Wodan H. Lyra/Dramm Chaupelc. De twee Rentmeesters van Oficium Censorum, periode 1994-1997. De blonde Dramm stond bekend als het perfide brein en de donkere Wodan als de ziedende kracht. Over de herkomst van de heren is weinig bekend.
  De beide, illustere Rentmeesters deelden de macht broederlijk gedurende het Rijk onder de Censor. De Krachtstofcentrale was hun machtscentrum en P. Ercolano, de Stem hun wonder. De kompelarij diende onder hun gezag. De grootte van de kompelarij is onduidelijk. Van de Honderdenéén´s waren er naar schatting minstens zestig, maar hoeveel Honderdenéén’s er uiteindelijk exact waren, is onbekend. Desondanks is zeker dat de kompelarij meerdere duizenden heeft gecorrumpeerd, vooral onder de bevolking van TyranX maar eveneens van Plesio.
  Zie Krachtstofcentrale, Krachtstof en Kompelarij, P. Ercolano.
 • Wölfli, Adolf. Getuigenis van een andere wereld. Outsider artist. Schizofreen, patiënt in Zwitserland, Bern, begin twintigste eeuw. Kunstenaar. Werk Sankt Adolf Wölfli, 2008.
  Zie ook Primo Levi, Shalamov, Ishmael.
 • Wolkenkuckucksheim. Duitse uitdrukking voor de situatie waarin men volkomen van de realiteit is afgesloten. Fuhrerbunker eind 1945. Mythische situatie.
 • Wounded Healer. Christus. Shamaan. Beuys. Mismaaktheid. Mankepoot, horrelvoet. Hephaistos en Kokopilau. De verwonding van Odin, die berserker wordt. Total loss. Beresterk en éénogig, het gezicht vertrokken.
  Zie Transformatie.
 • Yggdrasil. Germaans. Axis mundi. De wereldboom, Ash, bron van het leven.
 • Zielige Woud, Het. Plaats waar de zielen rusten. oorsprong in Axis Mundi, boom waaraan de ongeboren zielen hangen. Waarschijnlijk onder het uit hoge hagen gegroeide Labyrint gesitueerd op het vasteland van Archipelago. De ondergrondse wortelstelsels duiden daarop.
  Oorsprong van Citalopram, de doodskopmot. Poort gebiedt Oicnelis.
  Zie Axis Mundi.
 • Zout.
  Zout water; de adem en voedselvoorziening van de Atlantide. Een verse en opgeladen Atlantide kon twaalf uur door werken. Denigrerende uitdrukkingen werden door de kompelarij gebezigd, zoals ‘op zout water’ zetten en ‘opzouten’.
 • Zuivering.
  Door eindeloze herhaling treedt zuivering op

 

Biography

 • ° Zeist, 1961
  Hij volgde zijn opleiding tot beeldhouwer aan de Akademie Sint Lukas te Brussel, en vervolgens aan de École Nationale Supérieure d'Architectue et des Arts Visuels (EN-SAAV), eveneens te Brussel. In 1990 keerde hij terug naar Nederland en vestigde zich in de stad Leiden. Daar ontmoette hij Onno Schilstra met wie hij van 1993 tot 1999 een intensieve samenwerking is aangegaan.
  Sinds 2000 werkt Lakke verder aan zijn fascinerend onderzoek van eigenzinnig uitgekozen ‘beelden’.

Tentoonstellingen/Exhibitions
(c) = kataloog

 • 2008
  'Tellus", Galerie Transit Mechelen
  ‘Mijn laatste oordeel’, De Lakenhal, Leiden
 • 2007
  Bijna Niets Geleerd, InBetween', Antwerpen, met Wouter Feyaerts
  ‘ArtBrussels’ Brussel
  ‘Rembrandtgala’, Pieterskerk, Leiden
  ‘Een link met het landschap’, Stadsmuseum Woerden
  ‘Van ambacht tot kunst’,  galerie het Electrolokaal, Leiden
 • 2006
  'The Perpetrator', Thomas Raat & Allart Lakke , Scheltema, Stedelijk Museum de Lakenhal, Leiden
  ‘Dames,… Naakt en Gekleed’ Novotel Mechelen
  Stedelijke Biblioteek Lier
  ‘Vedute,Vademen en Laag’ Stadsgalerij Heerlen
 • 2005
  ‘Kinderen Toegelaten’ Transit Mechelen
  'Pen op Papier', A123, Leiden
  ‘Finale’ A123,  Leiden
  'Kinderen Toegelaten/Parental Guidance Suggested', Transit Mechelen
 • 2004
  ArtBrussels
  'Trio', a123, Leiden
 • 2003
  'Dérive', Speelhoven (c), Aarschot
  'Innerlijke Grammatika', Transit (c) Mechelen
 • 2002
  'Beeld en Evenbeeld', De Lakenhal (c) Leiden
 • 2001
  'Water op Papier', Ciap, Hasselt
  'Collectie Leiden', Centrum Beeldende Kunst, Leiden
  'No more enfant terrible', Next, Leiden
  'Beelden in de Tuin', Eye Candy, Mechelen
 • 2000
  'Collectie Leiden', Centrum Beeldende Kunst, Leiden
 • 1999
  'Das Triptychon', Transit Mechelen
  'Brandmeester', Centrum Beeldende Kunst Leiden
 • 1998
  'Blind Date', Transit Mechelen
  'Historie en afstand', Haags Historisch Museum Den Haag
  'Neuro-Artonomy', Erasmus Universiteit (c) Rotterdam
  'De Mei in mei', Koornbrug Leiden
  'Kleur & Ruimte', Stroom HCBK Den Haag
  'Kleur & Ruimte', MUHKA Antwerpen
  'Kleur & Ruimte', ('Ontsluiting (Halfgebaard)'), De Lakenhal Leiden
  'Het verhaal van een cultuurjaar in beeld', Centrum Beeldende Kunst (c) Leiden
 • 1997
  'Magic Music Media Madness', LVP / M123 / SML Leiden
  'Wonderen om niet (De Openbaring)', Hooglandse Kerk Leiden
  'Er gebeurt iets...', Stadsarchief (c) Lier
  '15 jaar Kunstuitleen', Centrum Beeldende Kunst Leiden
  'De Stem', Stadsgehoorzaal Leiden
  'Shocktroop / The Chapter', Bartok 32 Budapest
 • 1996
  'Jurken en Broekventen', Stuc/Kultuurraad Leuven
  'Dramm Chaupelc / Wodan H. Lyra, Zichy Leiden
  'DWARS (Moment)', Zichy Leiden
  'Facelift', De Lakenhal Leiden
  'Kind, Kunst en Energie' Atelier 340 (c) Bruxelles
  'Oordelen (ver-, be-, bevoor- en voor-)' De Lakenhal Leiden
 • 1995
  'Het Convenant' Stadhuis Leiden
  'Dfp/Stgr' Transit Leuven
  '(Kruis)wegen aan de VUB' Galery' Brussel
  'In Vervoering' Centrum Beeldende Kunst Leiden
  'Aanwinsten Collectie' De Lakenhal Leiden
  'De Gemartelde Tijd' Kapel van de Romaanse Poort (c) Leuven
  'l'Atelier 340 a 15 ans' Atelier 340 Bruxelles

Tentoonstellingen/Exhibitions
(c) = kataloog

 • 1994
  'Art 2000' Galerie A - Vera Amor Stuttgart
  'Milan Kunc / Allart Lakke' Stelling Leiden
  '4 Niederländer' Galerie A - Vera Amor Stuttgart
  'De Hollandse tuin' Slotgracht Kasteel Ende¬geest (c) Oegstgeest
  'Vijf Stegen Bestoven' Jozefstraat Delft
  'Das ganze Tohuwabohu zu Schrott zu schlagen' De Schakel (c) Waregem
  'Beelden uit de verzameling Leiden' De La¬kenhal Leiden
 • 1993
  'Een droom-speel-beelden-tuin' De Warande (c) Turnhout
  7 'Petit format de papier' Le Musée du Petit For¬mat Reizend Vlaanderen
  'Aankopen 1993' Centrum Beeldende Kunst Leiden
  'Het werk 1991-1993' Transit Leuven
  'Contrapunt Zomerdepressie' R.K. Be¬graaf¬plaats Zijl¬poort (c) Leiden
  'Mens en Symbool' Gemeentehuis (c) Bredene
  'Aanwinsten moderne kunst 1992/1993' De Lakenhal Leiden
  'Disposable Heroes' Stelling Leiden
 • 1992
  'En toen was er licht' De Lakenhal Leiden
  'Salon' Salons voor Schone Kunsten (c) Sint-Niklaas
  Transit Leuven
  'Symposium' Hotel Navarra (c) Brugge
  'Beteken' Cultuurcentrum (c) Heusden-Zolder
  'Kunst in Vlaanderen, Nu' Bergkerk (c) Deventer
  'Een Nieuw Jaar' Stelling Leiden
 • 1991
  'Wir Flandern' Dependance Specks Hof (c) Leipzig
  'Kunst in Vlaanderen, Nu' MUHKA (c) Antwerpen
  'Galerie Transit' Scharpoord Knokke
  'Oog in Oog' Centrale Bibliotheek KUL Leuven
  '1+1=3' De Lakenhal Leiden
  'In Stelling' Stelling Leiden
  'Mythische Spelen' Westrand Dilbeek
 • 1990
  'Tempels, Zuilen, Sokkels' De Werf [c] Aalst
  'In Transit' Gele Zaal (c) Gent
  'In Stelling' Stelling Leiden
  'Incontri d'arte a Montestigliano' Montestigliano
  Scharpoord Knokke
  'Van stof tot Asse' De Ziener Asse
  'Dal mar del nord al mediterraneo' Container Firenze
  Transit Leuven
  'Jeune Sculpture...Après La Cambre' Hotel Van De Velde Bruxelles
  'Ogen/Blik' Reizend (c) Vlaanderen
  'La Jeune Peinture Belge' Paleis voor Schone Kun¬sten Brussel
  Saatchi&Saatchi/FDBP Brussels
 • 1989
  Laboratorium voor Fysiologie RUL Leiden
  De Zeyp Trefcentrum Brussel
  'In tal modo che' Container Firenze
  Carine Campo Antwerpen
  'Avant-garde nu II' De Warande (c) Turnhout
  Transit Leuven
 • 1988
  'Médiatine 88’ Médiatine Bruxelles
  'Desiderio' Settignano (c) Settignano
  'Aire Libre' Place Keym (c) Bruxelles
  'Confrontatie & Confrontaties' Museum Hed. Kunst (c) Gent
  'Het Boot' Werkhuizen van de Waterman Brussel
  'Europa dopo Europa' Container Firenze
 • 1987
  'De Rode Draad' De Vooruit Gent
  'Een verbeelding van buitenaf' De Burcht Leiden
  'Porte ouverte' L'Arsenal du Charroi Bruxelles
 • 1986
  'La paix par l'humanisme' Hal Palais des Beaux-Arts (c) Bruxelles
  'Anti-Chambre' Fabriek Entarte Kunst Gent
  'De Poort' Basin Abbay de la Cambre Bruxelles
  'Matière Non Assembles' Atelier 340 (c) Bruxelles
  'Dix Jeunes Sculpteurs' Artefarm Biesmerée
  'Neuf Jeunes Sculpteurs' Jean Louis de Ridder, Bruxelles
 • 1985
  'Porte Ouverte' Atelier 340, Bruxelles
  'Sculptures' Jardins du Musée van Buuren, (c) Bruxelles
  'Habitatie' ENSAAV, Bruxelles
  'Travaux en cours' ISELP (c) Bruxelles
  'Squat' L'Arsenal du Charroi, Bruxelles
  Galerie Ganzevoor,t Groningen
 • 1984
  Nieuwe Workshop Brussel
  'Laureaten' St.Lukas Galerie Brussel